“1997 - Nr 45” (1997) Dansk Varemærketidende, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/registreringstidende-varemaerker/article/view/95525 (Set: 4marts2021).