“1997 - Nr 31” (1997) Dansk Varemærketidende, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/registreringstidende-varemaerker/article/view/95495 (Set: 7august2020).