“1997 - Nr 10” (1997) Dansk Varemærketidende, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/registreringstidende-varemaerker/article/view/95454 (Set: 23september2020).