“1997 - Nr 05” (1997) Dansk Varemærketidende, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/registreringstidende-varemaerker/article/view/95446 (Set: 24oktober2019).