Jacobsen, B. (2014) “Morten Thing: Anti-semitismens bibel. Historien om smædeskriftet Zions vises protokoller”, Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, 23(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26943 (Set: 6august2020).