Cohen, Silke H. 2021. “Antisemitisme I Nutidige Danske Karikaturer”. Rambam. Tidsskrift for jødisk Kultur Og Forskning 19 (1). https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/105319.