Zoref, K. H. (2013). Forord. Rambam. Tidsskrift for jødisk Kultur Og Forskning, 22(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26948