Dettmer, F. (2017). Tolerance i merkantilismens tidsalder - de religiøse fristeder i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Rambam. Tidsskrift for jødisk Kultur Og Forskning, 24(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26928