Zoref, K. (2014). Forord. Rambam. Tidsskrift for jødisk Kultur Og Forskning, 23(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26918