(1)
Dettmer, F. Tolerance I Merkantilismens Tidsalder - De religiøse Fristeder I hertugdømmerne Slesvig Og Holsten. RB 2017, 24.