(1)
Speggers Schrøder Simonsen, C. Forord. Rambam 2021, 26.