[1]
Zoref, K.H. 2013. Forord. Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 22, 1 (jun. 2013).