[1]
Zoref, K. 2014. Forord. Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 23, 1 (aug. 2014).