[1]
Blüdnikow, B. 2021. Interview med Hans Henrik Cohn. Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 28, 1 (jun. 2021).