[1]
Speggers Schrøder Simonsen, C. 2021. Forord. Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 26, (jun. 2021).