Ammert, Niklas. “Att öva Historia”. RADAR - Historiedidaktisk tidsskrift 4, no. 1 (december 31, 2017): 44–49. Set december 9, 2021. https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107545.