Jensen, K. (2017) “Tværfaglighed i skolehaven – historie og madkundskab”, RADAR - Historiedidaktisk tidsskrift, 4(1), s. 58–67. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107550 (Set: 8december2021).