(1)
Ammert, N. Att öva Historia. RADAR 2017, 4, 44-49.