Laursen, M. G. and Sandberg, K. (2022) “Impostor-fænomen blandt fremspirende voksne: En kvalitativ interviewundersøgelse af oplevelsen og håndteringen af impostor-fænomen”, Qualitative Studies, 7(1), pp. 175–200. doi: 10.7146/qs.v7i1.133072.