Laursen, M. G., & Sandberg, K. (2022). Impostor-fænomen blandt fremspirende voksne: En kvalitativ interviewundersøgelse af oplevelsen og håndteringen af impostor-fænomen. Qualitative Studies, 7(1), 175–200. https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133072