1.
Køster A. Lidelsen i tabet: fænomenologiske betragtninger over tabserfaringens affektive dybde. P&L [Internet]. 8. april 2019 [henvist 25. oktober 2021];40(1):38-60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113238