1.
Køster A, Kofod EH, Winther-Lindqvist D, Brinkmann S, Petersen A. Kulturelle og eksistentielle perspektiver på sorg og tabserfaringer. P&L [Internet]. 23. januar 2019 [henvist 28. januar 2022];39(1):37-54. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112161