Killi, Eli Marie. “NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE”. Psyke & Logos 35, no. 2 (oktober 14, 2015): 21 sider. Set september 26, 2022. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373.