Feilberg, Casper, og Kurt Dauer Keller. “Eksistensopfattelsen I fænomenologien”. Psyke & Logos 43, no. 1 (august 15, 2022): 31–59. Set marts 23, 2023. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/133886.