Køster, Allan. “Lidelsen I Tabet: Fænomenologiske Betragtninger over Tabserfaringens Affektive Dybde”. Psyke & Logos 40, no. 1 (april 8, 2019): 38–60. Set oktober 25, 2021. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113238.