Køster, Allan, Ester Holte Kofod, Ditte Winther-Lindqvist, Svend Brinkmann, og Anders Petersen. “Kulturelle Og Eksistentielle Perspektiver På Sorg Og Tabserfaringer”. Psyke & Logos 39, no. 1 (januar 23, 2019): 37–54. Set januar 28, 2022. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112161.