Berliner, Peter, og Taitsiannguaq Tróndheim. “Social Resiliens I Nanortalik”. Psyke & Logos 38, no. 1 (november 22, 2017): 165–192. Set juni 19, 2024. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/100088.