Meinike, D., G. Theilmann, og K. A. Boisen. “KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG”. Psyke & Logos, Bd. 31, nr. 1, juli 2010, s. 10, https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8458.