Killi, E. M. “NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE”. Psyke & Logos, bd. 35, nr. 2, oktober 2015, s. 21 sider, https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373.