Berliner, P., og T. Tróndheim. “Social Resiliens I Nanortalik”. Psyke & Logos, bd. 38, nr. 1, november 2017, s. 165-92, doi:10.7146/pl.v38i1.100088.