[1]
L. Anker Munk, B. Hoff Esbjørn, M. Tyle, H. Dittmann, I. Poulsen Dutton, og I. Leth, “Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling”, P&L, bd. 31, nr. 2, s. 18, dec. 2010.