[1]
D. Meinike, G. Theilmann, og K. A. Boisen, “KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG”, P&L, bd. 31, nr. 1, s. 10, jul. 2010.