[1]
C. Feilberg og K. Dauer Keller, “ Eksistensopfattelsen i fænomenologien”, P&L, bd. 43, nr. 1, s. 31–59, aug. 2022.