[1]
R. Aharoni og H. K. Adriansen, “Er tryghed vigtigt for læring i institutioner? Analyse af et psykoedukativt forløb med anoreksipatienter”, P&L, bd. 41, nr. 1, s. 70–90, aug. 2020.