[1]
A. Køster, “Lidelsen i tabet: fænomenologiske betragtninger over tabserfaringens affektive dybde”, P&L, bd. 40, nr. 1, s. 38–60, apr. 2019.