[1]
K. S. Kamp og H. Spindler, “Sorghallucinationer eller sanseoplevelser? En oversigtsartikel og kritisk diskussion af efterladtes oplevelse af at sanse den afdøde”, P&L, bd. 39, nr. 1, s. 110–126, jan. 2019.