[1]
D. R. Christensen, D. Hvidtjørn, M. L. Jørgensen, og K. Sandvik, “Ritualisering og forældreskab: Sorgpraksisser hos forældre, der har mistet et spædbarn”, P&L, bd. 39, nr. 1, s. 74–91, jan. 2019.