Anker Munk, L., Hoff Esbjørn, B., Tyle, M., Dittmann, H., Poulsen Dutton, I. og Leth, I. (2010) “Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling”, Psyke & Logos, 31(2), s. 18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8478 (Set: 2 december 2022).