Fransson, E. (2015) “RÅDSMØTET SOM EVENT LOKALE PROGRESJONS- OG TILBAKEFØRINGSPRAKSISER I ET NORSK HØYSIKKERHETSFENGSEL INSPIRERT AV ET DELEUZIANSK BLIKK”, Psyke & Logos, 36(1), s. 18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22827 (Set: 26januar2020).