Killi, E. M. (2015) “NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE”, Psyke & Logos, 35(2), s. 21 sider. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373 (Set: 7 oktober 2022).