Knudsen, H. B. S., Pedersen, T. P., Engelbrekt, P. og Jensen de López, K. (2019) “Spirende voksne med risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner: Et feasibility-studie”, Psyke & Logos, 40(1), s. 165–182. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115090 (Set: 5 juli 2022).