Schönhoff, S., Nilsson, K., Nørgaard, K. og de López, K. (2019) “Risikofaktorer for kompliceret sorg: En systematisk gennemgang af den empiriske litteratur”, Psyke & Logos, 40(1), s. 84-103. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113240 (Set: 26januar2020).