Kofod, E. (2019) “”Her vidste alle, at jeg havde et barn”: Forældres erfaringer med fællesskabsorienterede sorgstøttetilbud”, Psyke & Logos, 40(1), s. 61-83. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113239 (Set: 10august2020).