Køster, A. (2019) “Lidelsen i tabet: fænomenologiske betragtninger over tabserfaringens affektive dybde”, Psyke & Logos, 40(1), s. 38–60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113238 (Set: 25oktober2021).