Kamp, K. S. og Spindler, H. (2019) “Sorghallucinationer eller sanseoplevelser? En oversigtsartikel og kritisk diskussion af efterladtes oplevelse af at sanse den afdøde”, Psyke & Logos, 39(1), s. 110–126. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112167 (Set: 28januar2022).