Christensen, D. R., Hvidtjørn, D., Jørgensen, M. L. og Sandvik, K. (2019) “Ritualisering og forældreskab: Sorgpraksisser hos forældre, der har mistet et spædbarn”, Psyke & Logos, 39(1), s. 74–91. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112164 (Set: 21januar2022).