Feilberg, C. (2018) “Skjulte kræfter og processer i vejledningsrummet - dannelsesperspektiver på projektarbejde og projektvejlederrollen ved universiteterne”, Psyke & Logos, 38(2), s. 134-158. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104013 (Set: 1oktober2020).