Nielsen, J. (2018) “Godt begyndt - en minimalistisk supervisionsmodel for noviceterapeuter”, Psyke & Logos, 38(2), s. 11–30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104007 (Set: 26 september 2022).