Jones, S., Callesen, M., Pedersen, M., Strunz, A. og Pedersen, M. (2017) “Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk”, Psyke & Logos, 38(1), s. 72-89. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/100079 (Set: 29januar2020).