Meinike, Dorthe, Grete Theilmann, og Kirsten A. Boisen. 2010. “KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG”. Psyke & Logos 31 (1), 10. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8458.